پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۱

تلاش های خودسرانه تیلرسون برای حفظ برجام دلیل اخراج او بود