دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۱

تلاش های خودسرانه تیلرسون برای حفظ برجام دلیل اخراج او بود