سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۲

تلاش های مشابه خسروشاهی و زاکربرگ برای بازگشت به روزهای اوج تبلیغات ...