جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۳:۲۳

تلگرام به طور کامل برای کاربران اینترنت ثابت و همراه در ایران با دستور ...