پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۹

تماس تلفنی امیر قطر با ترامپ