شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۷

تماشا کنید: آیفون آسیب دیده داخل تعمیرگاه موبایل آتش گرفت!