جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۸

تمامی روستاها و شهرک های جنوب شرق حلب آزاد شد