شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۵۵

تمدید کرسی یونسکوی دانشگاه تهران در تحقیقات بین رشته ای دیابت

1. دیابت - ایسنا

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد: رژیم غذایی کتوژنیک خطر ابتلا به دیابت نوع دو را افزایش ... تمدید کرسی یونسکوی دانشگاه تهران در «تحقیقات بین‌رشته‌ای دیابت».

2. نقش سبک زندگی در تعدیل دیابت - Science Cultivation

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران . رئیس کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در دیابت،. دانشگاه ...

3. سیر صعودی دیابت و پیش دیابت در ایران - مجله ی غدد درون‌ریز و ...

مقدمه بروز و شیوع دیابت و چاقی در قرن اخیر به سرعت در حال افزایش است و ... در کشور توسط مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ... در مطالعه قبلی قند و لیپید تهران، نشان داده شد که ارتباطی بین سیگار کشیدن و ...

4. بررسی عوامل مؤثر بر زمان رخداد نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع

استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ... مرکز تحقیقات غدد درون ریز، بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ... نویسنده رابط: شهناز ريماز، نشانی: تهران، بزرگراه همت، بین شیخ فضل اله نوری و ... دیابت، می توانند به عنوان عوامل مؤثر بر «زمان» رخداد نوروپاتی شناخته شوند ( ۰.

5. تاثیر مداخله آموزشی بر اصلاح برخی مولفه های موانع زندگی با دیابت در ...

زمینه و هدف: غلبه بر موانع زندگی با دیابت به عنوان یک زیر ساخت منطقی در ... مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. ... ۱- دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ... نتایج: یافتههای پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرۀ مربوط به متغیرهای اجزای مدل بزنف ...

6. متن کامل (PDF) - فصلنامه بیمارستان

20 ا کتبر 2012 ... برقراری ارتباط بین کارکنان سلامتی و بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲: ... زمینه و هدف برقرای ارتباط موثر بین افراد حرفه ای گروه سلامت با بیماران مبتلا به دیابت از موارد مهم ... آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران .... اطلاعات حاصله صرفا جهت انجام مطالعه تحقیقاتی است و.