شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۶

تمرین استقلال در روز یکشنبه هفته جاری تعطیل شد !