پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۳۹

تمرین استقلال در روز یکشنبه هفته جاری تعطیل شد !