یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۰۸

تمرین تیم ملی با 22بازیکن آزمون، دژاگه و عزت اللهی اضافه شدند