پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۸

تهران و البرز به صورت مشترک قهرمان مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور شدند