شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۶

توافق چین و مالدیو درباره تقویت همکاری در زمینه طرح کمربند و جاده