پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۱

توافق چین و مالدیو درباره تقویت همکاری در زمینه طرح کمربند و جاده