دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۴

توزیع اقلام فرهنگی از سوی غرفه اوقاف شمیرانات بین راهپیمایان تهرانی