پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۵

توزیع اقلام فرهنگی از سوی غرفه اوقاف شمیرانات بین راهپیمایان تهرانی