دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۹

توسعه صنایع فرآوری تنها راه کاهش ضایعات میوه در استان آذربایجان غربی