سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۹

توسعه مجتمع پتروشیمی تنها مصوبه دولت یازدهم در خراسان شمالی که اجرایی نشد