شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۲۸

توضیحات مدیر باشگاه سوله درباره حادثه تماشاگران