پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۰

توضیحات مدیر باشگاه سوله درباره حادثه تماشاگران