جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۸

توضیحات ونگر در مورد جدایی ستاره تیمش اگر جایگزین پیدا نشود سانچز جایی نخواهد رفت