سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۸

توضیحات ونگر در مورد جدایی ستاره تیمش اگر جایگزین پیدا نشود سانچز جایی نخواهد رفت