یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۰۷

توضیحات ونگر در مورد جدایی ستاره تیمش اگر جایگزین پیدا نشود سانچز جایی نخواهد رفت