دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۱

تولید گیاهان دارویی از ظرفیت های اشتغالزایی در کردستان است