جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۴۷

تولید گیاهان دارویی از ظرفیت های اشتغالزایی در کردستان است