سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۲

تونس مقابله با نفوذ رژیم صهیونیستی را در قاره آفریقا خواستار شد