پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۸

تکذیب تحویل تندر 90 به جای ساندرو