یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۰

تکذیب یک شایعه منتسب به رئیس جمهور