شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۶

تکرار ادعا های بی اساس نتانیاهو علیه ایران در یک نمایش تبلیغاتی نخ نمای دیگر