جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۹

تکیه بر دانش بومی با استفاده از پیام رسان های داخلی فیلم