چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۶

تیام: به زودی به ایران می آیم و با استقلال مذاکره می کنم