چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۰

تیراندازی در ایالت مریلند باعث زخمی شدن سه تن شد