پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۹

تیراندازی در ایالت مریلند باعث زخمی شدن سه تن شد