یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۰۴

تیراندازی در ایالت کالورادو چند زخمی برجا گذاشت