دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۶

تیراندازی در ایالت کالورادو چند کشته برجا گذاشت