پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۶

تیراندازی در بیمارستانی در ایالت آلاباما آمریکا