جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۲

تیراندازی در بیمارستانی در ایالت آلاباما آمریکا