سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۳۵

تیراندازی در یکی از مدارس تگزاس آمریکا