یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۵۲

ثابت ماندن سهم زنان از سینما در 20 سال اخیر