سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۵

ثبت نام بیش از 2 هزار طلبه در آزمون مشترک مراکز فقهی