یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۵

ثبت نام هزار و 400 متقاضی ورود به حوزه علمیه در خراسان شمالی