سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۸

ثبت 8 وقف جدید در یزد اخذ 121 جلد سند مالکیت در سال جاری