چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۱

جاده کرمانشاه به کامیاران پرخطرترین جاده استان است