شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۲

جامعه متکی بر اقتصاد نفتی محکوم به نابودی است

1. ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد - Wikipedia

مقام رهبری در ایران بالاترین جایگاه رسمی است که از سال ۱۳۶۸ تاکنون در اختیار سید .... هدف نابودی ایران گرائی رادر سر می‌پروراند و پاسداشت تمدن ایران از یورشهای ویرانگر ... اما جنگ‌های فرساینده با روم عامل عمده‌ای در ایجاد ناخرسندی میان طبقات جامعه شد. ...... رهایی از اقتصاد متکی به نفت و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که ...

2. نقش وابستگی روزافزون به نفت ‌در ناامنی اقتصادی - مشرق نیوز

29 ا کتبر 2017 ... عملکرد دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت، ما را در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیر کرده است.

3. نظام ملی نوآوری، پلی به‌سوی توسعه اقتصادی | نوپانا

19 نوامبر 2017 ... مسیر اثرگذار علم، فناوری و نوآوری در ایران؛---توسعه اقتصادی کشور نیازمند گذار از اقتصاد ... جامعه متکی بر اقتصاد نفتی محکوم به نابودی است ...

4. منابع مالی اشتغالزایی باید به شکل پایدار و مطمئن تامین شود | نوپانا

23 ژانويه 2018 ... آنچه اهمیت دارد این است که منابع مالی پیش‌بینی‌شده به شکل پایدار و مطمئن تامین شود . .... جامعه متکی بر اقتصاد نفتی محکوم به نابودی است ...

5. یکی از سخت‌ترین آسیب‌های اقتصادی ما همین وابستگی به نفت است

20 دسامبر 2017 ... یکی از سخت‌ترین آسیب‌های اقتصادی ما همین وابستگی به نفت است. ... وابستگی اقتصاد کشور به نفت سعی می‌کنند فضای عمومی جامعه را به تغییر این ... اقتصاد این کشور را متکی به نفت کردند که به آسانی هم نمی‌شود آن را تغییر داد ...

6. ﻧﻔﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ

29 مارس 2008 ... ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻧـﺖ ﺍﺳـﺖ، ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﻴﭻ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ. ﻧـﺪﺍﺭﺩ، ﻭ ﺩﺭ ... ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﺎﻧﻊ ﭘﺎﮔﻴـﺮﻱ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﻄـﻠﻮﺏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ. ﻋﻤﺪﺗـﺎﹰ ﺑـﺎ ..... ﻫﻤﭽـﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍﻧﺘﻲ ﮔﺬﺷﺖ، ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ، .... ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻟﺒﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺑﻪ.

7. تبعات بازگشت تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران/ نقشه دولت برای ...

4 سپتامبر 2018 ... جامعه خبری تحلیلی الف ... با بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران (که به دلیل اقتصاد ... اقتصاد ایران به دلارهای نفتی وابسته است و دولتمردان باید برای کاهش .... و صادرات مد نظر باشد نتیجه اش نابودی صنایع داخلی و کشاورزی می شود . ... بعیدی نژاد: سیاسی کردن سفر ایرانیان به میهن خود محکوم به شکست است ...

8. پیش‌بینی یک اقتصاددان از وضعیت تورم در ماه‌های آینده/ وابستگی ...

18 آگوست 2018 ... عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: ... از ابتدای انقلاب بنابود در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلاش ... آزاد سازی قیمت ها عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایین جامعه خواهد شد .... ازبین بردن قدرت خرید مردم باعث نابودی همین اندک تولید داخلی میشود .

9. نظام اقتصاد جهانی و صنعتی‌سازی جایگزین واردات در دورۀ رضاشاه: اهداف و ...

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تغییرات هستۀ نظام اقتصاد جهانی به ویژه پس از بحران ... و آگاهانه برای جلوگیری از رشد بورژوازی ملی و نابودی کشاورزی عنوان کردهاند . ... به هرحال در یک کشاورزی سنتی، عوامل تولیدی که جامعه به آنها متکی است، برای ..... محکوم به فناست وتنها با کار بیشتر نباید توقع رشد و توسعۀ اقتصادی داشت و محال  ...

10. نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

با پیوستن به نهضت مقاومت ملی ایران صفوف ملیون را تقویت کنید.

11. انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محققان معتقدند در جستجوی ریشه اصلی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، می‌توان به کودتای ۲۸ مرداد سال ...