چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۸

جان باختن راننده کامیون به علت انفجار معدن در خمین