جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۸

جان بولتون بزودی مشاور امنیت ملی ترامپ خواهد شد