جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۳

جان بولتون بزودی مشاور امنیت ملی ترامپ خواهد شد