شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۱

جدیدترین کشتی ایالات متحده آمریکا از یک سلاح لیزری بهره می برد