شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۲

جدیدترین کشتی ایالات متحده آمریکا از یک سلاح لیزری بهره می برد