جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۶

جرمی کوربین: رابطه انگلیس با آمریکا چندان هم مهم نیست