سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۶

جرم نابخشودنی میرکریمی، ضد آمریکایی بودن جشنواره فجر است!