جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۱۲

جریمه میلیاردی همراه اول و ایرانسل به خاطر فروش اطلاعات مشترکان