جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۱۱

جریمه 40 میلیارد ریالی دو اپراتور تلفن همراه