یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۴

جزئیات جدیدی از عنوان The Elder Scrolls Blades منتشر شد