جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۵۹

جشنواره حرکت تحقق واقعی جمع گرایی 9 هزار و 500 انجمن علمی در سراسر کشور