سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۹

جعفری: فروش فیلشاه به 500 هزار دلار رسید نمایش در 3 کشور عربی