پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۰:۴۴

جلسه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری برگزار شد