چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۰

جمع آوری زکات فطریه مردم چهارمحال و بختیاری در 520 پایگاه