سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۰

جنایات فلسطین روی سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر را سیاه کرد