چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۸

جنایت رژیم صهیونیستی در غزه نتیجه خیانت سران مرتجع عرب در منطقه