یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۳

جنگل های بلوط در آزاد راه پل زال طعمه حریق شد