شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۶

جهرمی: 18میلیون مشترک از گوشی هوشمند استفاده نمی کنند ایران در میزان توسعه شاخص های ارتباطات، رتبه دوم ...